Aria naturală protejată Lacul Cuejdel    

> aria naturală protejată
Descriere geografică | Biodiversitate

Lacul Cuejdel este cel mai mare lac de baraj natural din ţară care s-a format în urma unor alunecări de teren produse în două faze sucesive (1978 şi 1991),  şi care s-au datorat ploilor abundente din acele perioade. Aceste alunecări de teren s-au concretizat prin deplasarea unei mase de pământ a versantului stâng a pârâului Cuejdel ce a avut ca efect obturarea cursului acestuia, formând astfel un impresionant baraj natural.

Umplerea lacului s-a realizat în decusul a peste trei ani, nivelul apei urcând până la cota de 655 m în condiţiile în care, bazinul râului Cuejdel are valorile altitudinale extreme cuprinse între 578 m (confluenţa cu râul Cuiejdi) şi 1117 m în Dealul Măgurii (în NE teritoriului).

Principalele caracteristici morfobatimetrice, evidenţiază valorile:
- lăţimii medii (102 m) şi maxime (185 m);
- adâncimi medii (7,44 m) şi maxime (16,1 m);
- volumul de apă stocată în lac este apreciat la cca. 1.000.000 m3, în situaţia nivelului maxim al apei;
- suprafaţa aproximativă (22 ha).

Producerea alunecărilor de teren de mare anvergură constituie fenomene naturale cu interval de recurenţă mare, însă posibilitatea formării şi menţinerii lacurilor de baraj natural este extrem de rară.

Apariţia Lacului Cuejdel, cel mai mare din ţară din categoria celor de baraj natural, impune adoptarea unor măsuri de conservare şi protecţie de aceea a fost necesară crearea în zonă a unei rezervaţii naturale care să includă în totalitate bazinul râului Cuejdel, cu o suprafaţă de 9,7 km2.

Rezervatia Naturală Lacul Cuejdel este arie protejată de interes naţional constituită prin H.G. 2151/2004, hotărâre privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone şi prin Legea Nr. 462/2001 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice. Conform clasificării IUCN, rezervaţia se încadrează în categoria a IV-a – „arie naturala administrată în special pentru conservare prin intervenţii de gospodărire”.

 

 

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright @Consiliul Judeţean Neamţ