Aria naturală protejată Lacul Cuejdel    

> aria naturală protejată
Descriere geografică | Biodiversitate

Nevertebrate
Fauna de nevertebrate este reprezentată prin viermi, moluşte şi dintre artropode: arahnide, crustacee, miriapode şi insecte.

In apa lacului Cuejdel predomină comunităţile faunistice zooplanctonice, reprezentate, în special, prin crustacee de dimensiuni mici: Asplachna priodonta, Bosmina longirostris, Pseudochydonus globosus, Acanthocyclops viridis, Eucyclops serrulatus, Keratella cochlearis, Polyarthra major, Polyarthra remota, Polyarthra vulgaris, Polyarthra remota.

Peşti
Din Clasa Pisces se regasesc in Lacul Cuejdel reprezentanti ai clasei Osteichthyes, reprezentativi fiind Salmo trutta fario L. (introdus), Carassius carassius L. (invaziv), Phoxinus phoxinus L. si Gobio gobio L.

Amfibienii şi reptilele
Lacul Cuejdel şi împrejurimile sale constituie un ecosistem acvatic cu suprafeţe acvatice permanente şi temporare ideal pentru amifibieni si reptile. De asemenea pădurile de conifere şi amestec din proximitate asigură un habitat propice pentru speciile de reptile şi amfibieni.

Studiile recent realizate au identificat 11 specii de reptile şi amfibieni. Cele mai des întâlnite sunt:
-Salamandra salamandra-salamandra, o specie caracteristică pădurilor de foioase umede, întâlnindu-se mai ales la liziera pădurii, pe malurile apelor şi marginea drumurilor. Este o specie noctură, care este însă foarte activă şi ziua, după ploaie.
- Lissotriton montandoni- tritonul carpatic poate fi recunoscut după capul turtit dorso-ventral, mai lung decât lat. Botul este rotunjit şi are trei şanţuri longitudinale, iar coada este mai lungă decât corpul. Preferă ape limpezi, reci, cu pH acid. Adulţii sunt preponderent tereştri

 

 

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3 | pagina 4 | pagina 5 | pagina 6


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright @Consiliul Judeţean Neamţ