Aria naturală protejată Lacul Cuejdel    

> aria naturală protejată
Descriere geografică | Biodiversitate

- Ichthyosaura alpestris- tritonul de dimensiuni medii, viu colorat în perioade de împerechere. Masculii pot avea un colorit de la cenuşiu la albastru intens şi cu flacurile în alb şi negru. Abdomenul este galben şters, portocaliu sau roşu.
- Bombina variegate- buhaiul de baltă este o specie de interes comunitar foarte raspândită în România şi poate fi recunoscută după petele de pe abdomen de culoare galbenă până la portocaliu. Este proponderend diurnă, însă poate avea activitate şi noaptea.
- Rana temporaria-broasca roşie de munte este o specie bine adaptată la habitatele acvatice înconjurate de suprafeţe forestiere. Foloseşte pentru reproducere, hrănire şi hibernare atât lacul cât şi bălţile temporare din jurul acestuia.
- Lacerta agilis-şopâla cenuşie este comună pe versanţi, în pajişti şi tăieturi de pădure, pe malurile înnierbate ale bălţilor, lacurilor. Exemplarele din această specie prezintă un colorit foarte variat, în funcţie de vârstă şi sex.
- Zootoca vivipara- şopârla de munte are habitatul ideal în conditii asemnătoare cu cele întâlnite în jurul Lacului Cuejdel.

Mai rar se găsesc în zona Lacului Cuejdel şi exemplare din:
- Triturus cristatus - tritonul cu creasta, are dimensiuni mari fiind uşor de recunoscut în teren.Ocupă habitatele acvatice temporare, cu vegetatie palustră din luna martie până în lunile mai-iunie. Din toamna se retrag pe sub pietre, rădăcini şi scoarţa arborilor, chiar şi la cateva sute de metri de suprafetele acvatice.
- Lissotriton vulgaris este cea mai mică specie de triton din Romania. Este mai terestru decât ceilalţi tritoni, ocupând habitate variate.
- Pelophylax ridibundus este cea mai mare broască din Romania ca dimensiuni. Se aseamănă cu Pelophylax esculenta şi Pelophylax lessonae. Specia preferă lacurile mari şi adânci cum este cazul Lacului Cuejdel. Hibernează în apă, îngropată în mâl. Este foarte sensibilă la scăderea concentraţiei de oxigen.
- Natrix natrix- şarpele de casă este o specie larg răspândită în România. Are o coloraţie variabilă, fiind uşor de identificat după petele semilunare din jurul cefei, de culoare galben, crem sau portocaliu. Este un sarpe diurn, foarte rapid, bun înotător. În zilele însorite îi place să stea la soare în vegetaţie.

 

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3 | pagina 4 | pagina 5 | pagina 6


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright @Consiliul Judeţean Neamţ