Aria naturală protejată Lacul Cuejdel    

> aria naturală protejată
Descriere geografică | Biodiversitate

Păsările
Avifauna Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel este una specifică pădurilor de amestec şi conifere din zona montană, fiind identificate un număr mare de specii caracteristice acestora. Structura heterogenă a pădurilor de amestec are o influenţă pozitivă asupra avifaunei. În prezent se înregistrează un număr de 38 de specii, acestea fiind observate pe malul lacului şi în pădurea înconjurătoare, reprezentând aproximativ 10% din fauna de păsări a României. Densităţile cele mai mari s-au observat la liziere, rarişti şi poieni, în special în stratul inferior al pădurii (subarboret).

Fiecare specie îşi are originea într-o anumită zonă geografică care este considerată centru ei genetic. Avifauna Rezervaţiei Naturale Lacul Cuejdel cuprinde un ansamblu de specii sedentare şi migratoare, clocitoare şi neclocitoare, foarte neomogen, cu origini foarte diferite în spaţiul euroasiatic. Astfel cele 38 de specii de păsări identificate în zonă se încadrează în 8 categorii diferite, în ceea ce priveşte originea lor geografică, respectiv: palearctic, holarctic, lumea veche, European, european-turkestanian, Siberian, paleoxeromontan, mediteranean.

Ponderea cea mai mare o au speciile de origine palearctică, care reprezintă 50% din total. Acestea îşi au originea în sectorul eurasiatic al regiunii holarctice, fiind adaptate unor condiţii foarte variate de mediu, atât fizico-geografice, cât şi de habitat, ceea ce le face predominante net faţă de celelalte categorii.

Din punct de vedere conservativ, dintre speciile observate 3 sunt incluse în anexa I a Directivei Păsări ca specii de interes comunitar (Bonasa bonasia-ieruncă, Picus canus-ghionoaie sură, Dendrocopos syriacus-ciocănitoare de grădini), 10 specii sunt de interes naţional fiind incuse pe anexa 4B a OUG 57/2007 (Carduelis carduelis-sticlete, Corvus corax-corb, Erithacus rubecula-măcăleandru, Motacilla alba-codobatură albă, Motacilla cinerea-codobatură de munte, Phoenicurus ochoruros-codroş de munte, Phylloscopus collybita-pitulice mică, Phylloscopus trochilus-pitulice fluierătoare, Regulus regulus-auşel cu cap galben, Upupa epops-pupăză), iar 2 sunt incluse pe lista roşie naţională (Munteanu, 2009). Potrivit studiilor realizate în aria protejată, statutul conservativ al speciilor este, în general, unul favorabil. Astfel, 10 specii sunt incluse în categoria SPEC4 (specii de interes conservativ la nivel European), cu statut conservativ favorabil.

 

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3 | pagina 4 | pagina 5 | pagina 6


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright @Consiliul Judeţean Neamţ