Aria naturală protejată Lacul Cuejdel    

> aria naturală protejată
Descriere geografică | Biodiversitate

Mamifere
Fauna de mamifere este specifică pădurilor de amestec, întâlnindu-se specii precum Erinaceus europaeus L., Sorex alpinus Sch., Lepus europaeus Pall., Sciurus vulgaris L., Microtus agrestis L., Sus scropha L., Ursus arctos, Canis lupus.

Flora
Lista floristică cuprinde un număr de 217 de taxoni vasculari. Aceştia aparţin la 41 de familii dintre care ponderea cea mai mare a avut-o familia Asteraceae (8,75%), Poaceae (7,37%), Lamiacea (6,45%) urmată de familiile Rosaceae şi Ranunculaceae cu ponderi egale (6%), Fabaceae (5%).

In ceea ce priveşte statutul conservativ al speciilor de plante inventariate, s-a observat prezenţa următoarelor specii prezente pe Lista Roşie Naţională (Oltean M. et al., 1994): Hepatica transsilvanica (Fam. Ranunculaceae) – crucea voinicului, endemică pentru Carpaţii de Est şi Sud; Ranunculus carpaticus (Fam. Ranunculaceae) – specie rară şi endemică pentru Carpaţi; Epipactis helleborine (Fam. Orchidaceae) – specie rară; şi a unei specii aflate în Anexa V a Directivei habitate (Specii de plante şi animale de interes comunitar a căror prelevare din natură şi exploatare sunt susceptibile de a face obiectul măsurilor de management): Galanthus nivalis (Fam. Amaryllidaceae) – ghiocel.

Deasemenea urcând în creasta de pe malul drept au putut fi observate speciile: Trollius europaeus (Fam. Ranunculaceae) – bulbuci, Dactyloriza sambucina (Fam. Orchidaceae) – bozior, specii rare în Lista rosie a plantelor superioare din România (Oltean et al., 1994).

 

 

 

 

 

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3 | pagina 4 | pagina 5 | pagina 6


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright @Consiliul Judeţean Neamţ