Aria naturală protejată Lacul Cuejdel    

> aria naturală protejată
Descriere geografică | Biodiversitate

Habitate
Ca urmare a studiilor efectuate prin proiectul Management pentru aria naturală protejată lacul Cuejdel, au fost identificate un număr de 11 habitate, după cum urmează:

1. Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag (Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba) cu Pulmonaria rubra

Este un habitat compus în mare parte din fag (Fagus sylvatica subsp. sylvatica) şi brad (Abies alba), molid (Picea abies) în proporţii diferite, cu specii de paltin de munte (Acer pseudoplatanus), carpen (Carpinus betulus),ulm (Ulmus glabra).

Habitatul are o valoare conservativă moderată, el ofera locuri favorabile pentru cuibărit şi adăpost, dar şi seminţe în perioada de iarnă.

2. Comunităţi danubiene cu Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhiza şi Wolffia arrhiza.
Este un habitat acvatic, cu valoare conservativă moderată, sărac în specii, specia dominantă este Lemna minor-lentiţă.

3. Comunităţi danubiene mezo-higrofile cu Eleocharis palustris
Habitatul ocupă suprafeţe reduse din jurul lacului, specia dominantă este Eleocharis palustris – pipiriguţ, are o valoare conservativă moderată. Habitatul poate oferi păsărilor din zonă loc pentru adapost.

4. Comunităţi danubiene cu Sparganium erectum, Berula erecta şi Sium latifolium
Habitatul are o valoare conservativă moderată, se dezvoltã la marginea bazinelor acvatice, acolo unde apa nu depăşeşte 25–40 cm. Specia dominată este Sparganium erectum - buzduganul apelor, ale cărei fructe reprezintă o importantă sursăa de hrană pentru păsări mai ales toamna şi iarna.

5. Comunităţi daco-danubiene cu Glyceria maxima şi Schoenoplectetum lacustris
Este un habitat cu valoare conservativă moderată, care se dezvoltă în apropierea malurilor, acolo unde adâncimea apei este mai mare de 50 cm. Plantele componente sunt de talie mare asigurând astfel populaţiilor de păsări adapost şi loc pentru cuibărit.

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3 | pagina 4 | pagina 5 | pagina 6


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright @Consiliul Judeţean Neamţ