Aria naturală protejată Lacul Cuejdel    

> aria naturală protejată
Descriere geografică | Biodiversitate

6. Comunităţi danubiene cu Juncus effusus, J. inflexus şi Agrostis canina
Habitat important pentru speciile de păsări pentru potenţialul acestuia de a oferi adăpost şi hrană. Valoarea conservativă este redusă, habitatul este prezent pe marginea lacului în zone cu umiditate crescută.

7. Comunităţi sud-est carpatice de izvoare şi pâraie cu Chrysosplenium alternifolium şi Cardamine amara.
Habitat cu valoare conservativă redusă, prezent în jurul izvoarelor/bălţilor.

8. Comunităţi danubiene cu Typha angustifolia şi T. Latifolia
Habitatul are o valoare conservativă redusă, ocupã ape cu adâncime micã (0,5–0,8 m) fiind cantonate la marginea bazinelor acvatice sub formă de benzi. Reprezintă un habitat important pentru speciile de păsări atât pentru adapost, dar oferă şi material pentru construcţia cuiburilor sau chiar hrană.

9. Tufărişuri de răchită roşie (Salix purpurea)
Habitat cu valoare conservativă mare, habitate protejate, ce ocupa o suprafata de aproximativ 100 m² în apropierea apei. Au un rol deosebit de important în fixarea solurilor aluvionare.

10. Pãduri daco-getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria nemorum
Acest habitat nu ocupă suprafeţe foarte întinse în jurul lacului, fiind concentrat în apropierea alunecarii de teren. Specia dominantă Alnus glutinosa – arinul, are rol înfertilizarea solului şi reducerea eroziunii. Este un habitat prioritar, cu o valoare conservativă foarte mare.

11. Comunităţi danubiene cu Potamogeton perfoliatus, P. gramineus, P. lucens, Elodea canadensis şi Najas marina . Habitat cu valoare conservativă moderată ce poate fi folosit de păsările de apă ca sursă de hrană.

Raport final studii Lacul Cuejdel

 

 

 

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3 | pagina 4 | pagina 5 | pagina 6


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright @Consiliul Judeţean Neamţ