Comunicat de presă    

 

Uniunea Europeană finanţează prin Programul Operaţional Sectorial (POS Mediu) – Axa Prioritară
4 - „Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, proiectul „Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel”, care se derulează pe o durată de 23 luni, cu finalizare la 31 mai 2010 şi este implementat de Consiliul Judeţean Neamţ. Bugetul total al proiectului este în valoare de 668.898 lei, din care 450.522,40 lei reprezintă co-finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 105.745 lei contribuţia beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea unui management eficient al ariei naturale
protejate Lacul Cuejdel, în vederea conservării biodiversităţii ariei naturale protejate.

Obiective specifice:

1.Eficientizarea managementului ariei naturale protejate Lacul Cuejdel prin elaborarea planului de
management, orientată spre protecţia faunei şi habitatelor ariei protejate;
2. Asigurarea infrastructurii de informare a ariei naturale protejate Lacul Cuejdel
3.Creşterea gradului de conştientizare a comunităţii locale limitrofe şi vizitatorilor ariei naturale protejate
Lacul Cuejdel cu privire la protecţia biodiversităţii

Grupurile ţintă vizate de proiect sunt:
Vizitatorii, Şcolile generale din arealul proiectului, Deţinătorii de terenuri, Locuitorii din zona învecinată,
Administraţia publică locală.

Principalele activităţi:
Elaborare studii ştiinţifice de inventariere şi cartografiere, Elaborare şi aprobare plan de management,
Elaborare proiect tehnic, Construire şi dotare infrastructură de informare, dirigenţie de şantier, Analiza factorilor interesaţi şi informare pentru facilitarea implementării planului de management, Evaluare grupuri ţintă pentru determinarea evoluţiei gradului de conştientizare, Activităţi de management, Publicitatea proiectului, Audit proiect

Pentru informaţii suplimentare referitoare la implementarea acestui proiect vă rugăm să contactaţi:
Consiliul Judeţean Neamţ
Str. Alexandru cel Bun nr. 27
Tel/fax: 0233-212890/ 0233211569 E-mail : cons.judetean@cjneamt.ro
Persoană contact: Anca Afloarei - manager proiect

 Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright @Consiliul Judeţean Neamţ