Aria naturală protejată Lacul Cuejdel    

> turişti
Regulament de vizitare | Pliante | Broşuri

Pe raza RN-LC mai sunt interzise următoarele activităţi:
- orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare;
- activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale;
- scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic de terenuri;
- abandonarea sau depozitarea deşeurilor de orice fel, cu excepţia locurilor special amenajate;
- circulaţia autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor, a altor vehicule cu motor şi a bicicletelor în afara drumurile publice, forestiere, a traseelor turistice după indicatoarele sau barierele care le limitează accesul;
- desfăşurarea de activităţi comerciale de tip ambulant sau amplasarea tonetelor fără aprobarea custodelui;
- distrugerea sau degradarea panourilor informative sau indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau semnelor de marcaj de pe traseele turistice;
- turismul ecvestru în afara traseelor amenajate şi semnalizate corespunzător;
- fotografierea sau filmarea în scop comercial, fără avizul custodelui
- recoltarea părţii fertile a solului sau a brazdelor de iarbă;
- degradarea construcţiilor, adăposturilor, podeţelor şi a altor amenajări realizate;
- desfăşurarea de activităţi în perimetrul RN-LC sau în vecinătatea acestuia, ce pot să genereze un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale.

 

 

 


 

pagina 1 | pagina 2


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României
Copyright @Consiliul Judeţean Neamţ